Детски куклен фестивал

Клиент

Читалище "Братя Миладинови - 1917"

Година2014

6-ти Национален преглед НА ДЕТСКОТО И МЛАДЕЖКО КУКЛЕНО И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО

  • Дизайн
  • Предпечат
  • Печат
Всички проекти на Читалище "Братя Миладинови - 1917"
Всички проекти